Little corner of PhathT

Too short to live, too young to die, live free, die hard!
Recent Tweets @

~just miss the good old days

[
Big Bang - Debut stage (10.01.2006)]

… 2 months…

fuckyeahmadsmikkelsen:

Photos by Heiko Richard

chú thấy kưng quá hà :”>

(via halcyonn)

eluohc:

Sáng sớm bạn đưa cho coi danh sách “Top 10 tựa sách bán chạy nhất tại Hội Sách”

image

Thấy cũng hơi …buồn!
Bạn hay viết trên Tumblr, buồn buồn thì viết, hông buồn thì viết hơi dô diên (trích lời nhỏ bạn). Buồn gấp mấy thì cũng là mấy chuyện vẩn vơ, đời bạn sướng chán, bạn hoàn toàn đồng ý với…

4 plays
Solanin - Single

jessearth:

"Adeus, isso é o suficiente
Você pode enfrentar qualquer lugar
Adeus, eu vou conseguir de alguma forma, também
Adeus, é o que eu vou fazer”.

"Mistaken thoughts from beyond the sky
A life spent saying goodbye?
The little piece of the future I saw
Was waving goodbye”

Are we going to slowly lose pieces of ourselves, spinning around and around in our own circles?
Solanin (ソラニン)

anamorphosis-and-isolate:

Solanin (ソラニン) Ch.22

favourite quote from Solanin.

Đối với tình cũ, quan trọng là phải biết lựa chọn những ai để đưa vào lịch sử. Với đám còn lại, tốt nhất là nên đưa vào địa lý.
Duong Ring (kiến trúc sư)

(via something-about-april)

<>/html>